เกี่ยวกับขบวนประชาชน

มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  นอกจากทำงานพื้นที่กับชาวชุมชน คนจนเมือง แล้ว  ยังประสานงานขับเคลื่อนเชิงนโยบายกับภาคประชาชนอีกหลากหลายขบวน  เพื่อสร้างนโยบายที่เป็นธรรมทางสังคม เช่น ขบวนการประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรม P-movePeople GO network และ บำนาญแห่งชาติ