มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย  เคียงข้างคนจน

          มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ดำเนินงานเกี่ยวกับคนจนเมืองที่มีที่อยู่อาศัยไม่มั่นคง เช่น ชาวชุมชนแออัด หรือสลัม (Slum) , กลุ่มคนที่อาศัยอยู่ตามใต้สะพาน (Under the Bridge) และผู้ที่ใช้ชีวิตในที่สาธารณะ หรือคนไร้บ้าน (Homeless) ที่เข้าไม่ถึงระบบสวัสดิการต่างๆของรัฐ เช่น น้ำประปา ไฟฟ้า ทะเบียนบ้าน หรือกลุ่มที่ไม่มีบัตรประชาชน 

วันที่ 13-14 พ.ย. 2562  มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย จัดอบรมพัฒนาศักยภาพคนไร้บ้าน ณ ศูนย์พักคนไร้บ้าน จ.ปทุมธานี โดยครั้งนี้มีบริษัทเอกชน โดย บริษัทอีสาน พัฒนาไร้ขีด จำกัด และ บริษัทค้ำคูน พูนคำ จำกัด มาร่วมให้ความรู้ และพร้อมที่จะรับแรงงานของเครือข่ายคนไร้บ้าน ไปร่วมงานตามทักษะที่มี

  
  

วันที่ 8 พ.ย. 62 ที่ผ่านมา มูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ลงพื้นที่พบปะพี่น้องคนไร้บ้านจังหวัดนคราชสีมา เพื่อทำความรู้จัก สอบถามปัญหา กันในเบื้องต้น และในช่วงดึกลงเดินแจกข้าวสื่อสารข้อมูลให้ชัดเจน